Zo kunnen wij
jou helpen

Bij problemen met de stem, spraak, taal, gehoor of slikken.

behandelgebieden

Logopedie Aan de Rijn / Behandelgebieden

Taalontwikkeling
Kinderen die tussen 18 mndn – 4 jaar nog niet of nauwelijks spreken hebben extra begeleiding nodig. Bij Logopedie Aan de Rijn  zal de begeleiding van de taalontwikkeling worden gericht op zowel een directe- als indirecte vorm van begeleiden. Voor meer informatie klik hier

 

Spraakontwikkeling
Bij spraakproblemen kan het kind niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen. De communicatie en het onderling contact zijn bemoeilijkt. Hierdoor kunnen gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan.

 

Afwijkende mondgewoonten
Afwijkende mondgewoonten, zoals duim- of speenzuigen, mondademen of een infantiele slikbeweging kan de spierbalans van lippen, tong en wangen verstoren, waardoor de tanden anders kunnen gaan staan of de botten anders groeien. Bij Logopedie Aan de Rijn zal de behandeling (OMFT) gericht zijn op het bevorderen van de spierspanning. 

 

Adem- en stemproblemen
Door een verhoogde spierspanning rond het keelgebied voelt de keel geïrriteerd, pijnlijk, branderig of dichtgeknepen. Soms lijkt het of er iets niet kan worden weggeslikt. Bij Logopedie Aan de Rijn zal de behandeling zich richten op het aanleren van een ontspannen ademing tijdens het spreken en het bevorderen van het trillingpatroon van de stembanden.

 

Online Hanen cursus Praten doe je met z’n tweeën
Logopedie Aan de Rijn biedt online de Hanen oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ aan voor ouders die zich zorgen maken over de taalontwikkeling van hun kind. Kinderen die tussen 18 mndn – 4 jaar nog niet of nauwelijks spreken hebben extra begeleiding nodig.